in

Các Album của nhóm nhạc 100%

100% / 100% V Who’s Who

Đây là chỉ số của Who’s Who cho mỗi video quảng cáo của 100%!

 • Still Again
 • Bad Boy (나쁜 놈)
 • Guy Like Me (나 같은 놈)
 • Want U Back
 • Beat (심장이 뛴다)
 • Phone (전화)*Đây là video ghi lại cảnh hậu trường cho nên sẽ không bị giới hạn*
 • U Beauty (니가 예쁘다)
 • Summer Hero (썸머 히어로)* Đây là video ghi lại cảnh hậu trường cho nên sẽ không bị giới hạn*
 • Better Day (지독하게)
 • Sketch U (어디 있니)

100%V

 • 퇴근길 (Missing You)*Các thành viên không xuất hiện trong MV

Đây là album tuyển tập đầy đủ

The album art for 100%'s We, 100% album

 • We, 100%
 • Bad Boy (나쁜 놈)
 • Still Again
 • Bad Boy (나쁜 놈) inst

BUY IT!      iTunes – YesAsia

The album art for 100%'s "Guy Like Me" digital Single

 • Guy Like Me (나 같은 놈)
 • Guy Like Me (나 같은 놈) inst

BUY IT!       iTunes

The album art for 100%'s "Real 100%" album

 • Real 100%
 • Want U Back
 • Only U
 • Flavor
 • Why

BUY IT!       iTunes – YesAsia

Album art for 100%'s album "Bang The Bush"

 • Heart
 • Beat (심장이 뛴다)
 • You & I (너와 나)
 • Super Man
 • Bad Girl
 • Phone (전화)

BUY IT!      iTunes – YesAsia 

Album art for 100%'s album "Cool Summer Album Sunkiss"

 • Sunkiss
 • U Beauty (니가 예쁘다)
 • Summer Hero (썸머 히어로)

BUY IT!      iTunes – YesAsia 

Album art for 100%'s album "Time Leap"

 • Better Day (지독하게)
 • Because Of You (너라서)
 • I Hate The Word Goodbye (안녕이라는 말은 싫어)
 • A Day Like Today (오늘 같은 날)
 • My Heart Is Not True (내 마음이 참 못돼서)

BUY IT!             iTunes – YesAsia 

Album art for 100%'s album "Sketchbook"

 • Sketch U (어디 있니)
 • One Day (어느 날)
 • Interpretation (해몽)
 • Gorgeous
 • Met Yesterday (어제의 나를 만나다)
 • Sketch U (어디 있니) inst

BUY IT!             iTunes – YesAsia 

100%V

Album Art for 100% V's album "Voice"

 • Voice
 • Missing You (퇴근길)
 • So Pretty (예뻐서 그래)

BUY IT!       iTunes – YesAsia 

Nguồn kpopinfo114.

Loading...

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Seolhyun (AOA) bàn luận cùng bạn diễn Jo In Sung trong bộ phim lịch sử sắp đến ‘Ansi Fortress’

DEAN sẽ cho ra mắt single mới vào ngày 20 tháng 5