in

Thông tin Chi tiết Profile về các thành viên nhóm 4Men(포맨)

4Men (포맨)

TRANG CHÍNH THỨC

Thông tin thành viên:

 • Tên (Tên thật): Kim Won Joo (Kim Won Joo)
 • Tên tiếng Hàn:김원주
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh :29/07/1987
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao:178cm (5ft 10in)
 • Cân nặng:64kg (141lbs)
 • Nhóm máu:Chưa cập nhật
 • Nhóm nhỏ:Solo

 • Tên (Tên thật):Shin Yongjae (Shin Yongjae)
 • Tên tiếng Hàn:신용재
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh :01/11/1989
 • Quốc tịch:Hàn Quốc
 • Chiều cao:176cm (5ft 9in)
 • Cân nặng:72kg (159lbs)
 • Nhóm máu:Chưa cập nhật
 • Nhóm nhỏ:Solo

Cựu thành viên:

 • Tên (Tên thật):J1 (Song Jaewon)
 • Tên tiếng Hàn:재원
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh:Chưa cập nhật
 • Quốc tịch:Hàn Quốc
 • Chiều cao:Chưa cập nhật
 • Cân nặng:Chưa cập nhật
 • Nhóm máu:Chưa cập nhật
 • Nhóm nhỏ:Chưa cập nhật

 • Tên (Tên thật):Jeong SeYong
 • Tên tiếng Hàn:정세용
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh:24/12/1979
 • Quốc tịch:Hàn Quốc
 • Chiều cao:180cm (5ft 10in)
 • Cân nặng:64kg (141lbs)
 • Nhóm máu:B
 • Hiện tại: Someday

 • Tên (Tên thật):Lee Jeong Ho
 • Tên tiếng Hàn:이정호
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh:Chưa cập nhật
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao:Chưa cập nhật
 • Cân nặng:Chưa cập nhật
 • Nhóm máu:Chưa cập nhật
 • Nhóm nhỏ:Chưa cập nhật

 • Tên (Tên thật):Han Hyeon Hee
 • Tên tiếng Hàn:한현희
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh:26/02/1980
 • Quốc tịch:Hàn Quốc
 • Chiều cao:176 cm (5ft 9in)
 • Cân nặng:65kg (143lbs)
 • Nhóm máu:N/A
 • Hiện tại: Someday

 • Tên (Tên thật):Yoon Min Soo
 • Tên tiếng Hàn:윤민수
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh:27/02/1980
 • Quốc tịch:Hàn Quốc
 • Chiều cao:Chưa cập nhật
 • Cân nặng:Chưa cập nhật
 • Nhóm máu:Chưa cập nhật
 • Hiện tại: Vibe

 • Tên (Tên thật):Youngjae (Kim Youngjae)
 • Tên tiếng Hàn:영재
 • Vị trí:Vocal
 • Ngày sinh:23/07/1983
 • Quốc tịch:Hàn Quốc
 • Chiều cao:176cm (5ft 9in)
 • Cân nặng:69kg (152lbs)
 • Nhóm máu:Chưa cập nhật
 • Nhóm nhỏ:Chưa cập nhật
 • Hiện tại: Solo

**Chúng tôi chân thành xin lỗi về những thông tin thiếu sót. Vì 4MEN là một nhóm nhạc cũ nên việc tìm kiếm thông tin của các thành viên cũ gặp khá nhiều trở ngại.**

 

 

Loading...

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Kim Shin Young chia sẻ rằng cô đã bật khóc vì lời nói chân thành đầy ân tình của Yoo Jae Suk

Thông tin chi tiết profile về các thành viên nhóm Momoland