in

Thông tin Chi tiết Profile về các thành viên nhóm After School / Orange Caramel

After School (애프터스쿨)

 • Ngày ra mắt: 17.01.2009
 •  Công ty chủ quản: Pledis Entertainment
 • MV Âm nhạc ( MV chính thức):  Ah!, Diva, Because of You, Bang!, Love Love LoveShampoo, Play Ur Love, Flashback, First Love
 • Tuyển tâp Album: New Schoolgirl, Diva (digital single), Because of You, Dream Girl (digital single), Bang!, Shampoo (digital single), Virgin, Flashback, First Love
 • Fan Club: Play Girlz / Play Boyz
 • Biểu tượng: 
 • logo “First Love”  hiện tại:

Logo truyền thống của Afterschool:

Logo của Afterschool từ Album khác:

 

Nhóm nhỏ: Orange Caramel

MV Âm nhạc : Magic Girl, Aing, Bangkok City, Shanghai Romance, Lipstick, Catallena (까탈레나), My Copycat (나처럼 해봐요), Gangnam Avenue (강남거리)

Tuyển tâp AlbumFirst Mini Album, Second Mini Album, Bangkok City (digital single), Shanghai Romance (digital single), Lipstick, Catallena (까탈레나), My Copycat (나처럼 해봐요)

Nhóm nhỏ:A.S. Blue

 • MV Âm nhạc: Wonder Boy
 • Tuyển tâp Album: Blue

TRANG CHÍNH THỐNG:

THÔNG TIN THÀNH VIÊN:

 

 • Tên (Tên thật): U-ie/Uee (Kim Yu-Jin)
 • Chữ Hàn: 유이
 • Vị trí: Vocal, Rap
 • Ngày sinh: 09.04.1988
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 171cm (5ft 7in)
 • Cân nặng: 50kg (110lbs)
 • Nhóm máuO
 • Nhóm nhỏ: AS Red

 

 • Tên (Tên thật): Raina (Oh Hye-Rin)
 • Chữ Hàn: 레이나
 • Vị trí: Vocal, Dance, Rap
 • Ngày sinh: 07.05.1989
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 167cm (5ft 5in)
 • Cân nặng: 46kg (101lbs)
 • Nhóm máu: B
 • Nhóm nhỏ: Orange Caramel, AS Blue, Solo

 

 • Tên (Tên thật): Nana (Im Jin-Ah)
 • Chữ Hàn: 나나
 • Vị trí: Rap, Vocal
 • Ngày sinh: 14.09.1991
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 170cm (5ft 6in)
 • Cân nặng: 48kg (105lbs)
 • Nhóm máuA
 • Nhóm nhỏ: Orange Caramel, AS Red

 • Tên (Tên thật)Lizzy (Park Soo-Young)
 • Chữ Hàn: 리지
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh: 31.07.1992
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 168cm (5ft 6in)
 • Cân nặng:  46kg (101lbs)
 • Nhóm máuA
 • Nhóm nhỏ: Orange Caramel, AS Blue, Solo

 • Tên (Tên thật):E-Young (Noh Yi Young)
 • Chữ Hàn: 이영
 • Vị trí: Vocal, Dance
 • Ngày sinh: 16.08.1992
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 167cm (5ft 5in)
 • Cân nặng: 45kg (99lbs)
 • Nhóm máuA
 • Nhóm nhỏ: AS Blue

 • Tên (Tên thật):Ka-Eun (Lee Kaeun)
 • Chữ Hàn: 가은
 • Vị trí: Vocal, Dance, Rap, Maknae
 • Ngày sinh: 20.08.1994
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 170cm (5ft 6in)
 • Cân nặng: 48kg (105lbs)
 • Nhóm máuAB
 • Nhóm nhỏ: Chưa cập nhật

CỰU THÀNH VIÊN:

 • Tên (Tên thật):Kahi (Park Ji Young)
 • Chữ Hàn: 가희
 • Vị trí: Leader, Dance, Vocal, Rap
 • Ngày sinh: 25.12.1980
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 168cm (5ft 6in)
 • Cân nặng: 50kg (110lbs)
 • Nhóm máuO
 • Hiện tại: Solo

 • Tên (Tên thật):Jung-A (Kim Jungah)
 • Chữ Hàn: 정아
 • Vị trí:Vocal, Dance, Leader
 • Ngày sinh: 02.08.1983
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 167cm (5ft 5in)
 • Cân nặng: 49kg (108lbs)
 • Nhóm máu:O
 • Từng là thành viên của Sz and Kiss Five
 • Nhóm nhỏ: AS Red

 • Tên (Tên thật):Soyoung (Yoo Soyoung)
 • Chữ Hàn: 소영
 • Vị trí: Vocal
 • Ngày sinh: 29.03.1986
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 165cm (5ft 4in)
 • Cân nặng: 44kg (97lbs)
 • Nhóm máuAB
 • Nhóm nhỏ: Chưa cập nhật

 • Tên (Tên thật):Juyeon (Lee Jooyeon)
 • Chữ Hàn: 주연
 • Vị trí: Vocal, Dance
 • Ngày sinh: 19.03.1987
 • Quốc tịch: Hàn Quốc
 • Chiều cao: 168cm (5ft 6in)
 • Cân nặng: 45kg (99lbs)
 • Nhóm máuAB
 • Nhóm nhỏ: AS Blue

 • Tên (Tên thật):Bekah (Kim Rebekah)
 • Chữ Hàn:베카
 • Vị trí: Vocal, Dance, Rap
 • Ngày sinh: 11.08.1989
 • Quốc tịch: Hàn Quốc- Mỹ
 • Chiều cao: 168cm (5ft 6in)
 • Cân nặng: 52kg (114lbs)
 • Nhóm máuAB
 • Nhóm nhỏ: Chưa cập nhật

Nguồn: kpopinfo114

Loading...

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Thông tin Chi tiết Profile về các thành viên nhóm A-JAX

Thông tin chi tiết profile về các thành viên nhóm LIME