in

Thông tin chi tiết profile về các thành viên nhóm Momoland

Momoland ( 모모랜드)

Ngày ra mắt ( năm-tháng-ngày) : 16.11.10

Nhãn đĩa : Double Kick Company

Video nhạc ( Video chính thức ) : JJan! Koong! Kwang! (짠쿵쾅)

Danh sách đĩa nhạc :Welcome to MOMOLAND

Fan Club

Biểu tượng : 

TRANG WEB CHÍNH THỨC

Daum Café

Facebook

Homepage

Youtube

Twitter/ Instagram/V App

THÀNH VIÊN

Tên ( tên thật ) : Hye Bin (Lee Hye Bin) 

Hangul : 혜빈

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 96.01.12

Quốc tịch : Chưa xác định

Chiều cao : 165cm ( 5ft 4in)

Cân nặng: 44kg ( 97lbs)
Nhóm máu : B

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Yeon Woo (Lee Da Bin) 

Hangul : 연우

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 96.08.01

Quốc tịch : Chưa xác định

Chiều cao : 169cm ( 5ft 6in)

Cân nặng: 49kg ( 108lbs)
Nhóm máu : B

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Jane (Sung Ji Yeon) 

Hangul : 제인

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 97.12.20

Quốc tịch : Chưa xác định

Chiều cao : 166cm ( 5ft 5in)

Cân nặng: 46kg ( 101lbs)
Nhóm máu : O

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Na Yun (Kim Na Yun) 

Hangul : 나윤

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 98.07.31

Quốc tịch : Chưa xác định

Chiều cao : 167cm ( 5ft 5in)

Cân nặng: 48kg ( 106lbs)
Nhóm máu : AB

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Joo E (Lee Joo Won) 

Hangul : 주이

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 99.08.18

Quốc tịch : Chưa xác định

Chiều cao : 165cm ( 5ft 4in)

Cân nặng: 46kg ( 101lbs)
Nhóm máu : O

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Ah In(Lee Ah In) 

Hangul : 아인

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 99.09.27

Quốc tịch : Chưa xác định

Chiều cao : 160cm ( 5ft 2in)

Cân nặng: 44kg ( 97lbs)
Nhóm máu : A

Sub-unit : Chưa xác định

Tên ( tên thật ) : Nancy  (Lee Seung Ri / Nancy Jewel McDonie) 

Hangul : 낸시

Vị trí : Chưa xác định

Ngày sinh ( Năm-tháng-ngày ) : 00.04.13

Quốc tịch :Hàn Quốc – Mỹ

Chiều cao : 162cm ( 5ft 3in)

Cân nặng: 46kg ( 101lbs)
Nhóm máu : O

Sub-unit : Chưa xác định

Loading...

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 5

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 40.000000%

Downvotes: 3

Downvotes percentage: 60.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Thông tin Chi tiết Profile về các thành viên nhóm 4Men(포맨)

Thông tin Chi tiết Profile về các thành viên nhóm 5NL (오늘)