in

Thông tin Chi tiết Profile về các thành viên nhóm nhạc One Punch

One Punch (워펀치)

Ra mắt : 14/12/2009

Hãng:     Spangle Music

Sản phẩm Âm nhạc (Video chính thống): Vacant Evening (멍한 오후)

Danh sách CD: Very Own Round (너만의 라운드 – digital single), I Still Dream (아직 나는 꿈을 뀌 – digital single), Punch Drunk Love, Spring…Winter Leaves (봄…겨울이 남길 – digital single)

Fanclub:  Đang cập nhật

Biểu tượng: Đang cập nhật

 

Nhóm nhỏ: Park Sung Do (solo)

Sản phẩm Âm nhạc (Video chính thống): Magic (매직)

Danh sách CD: Outing (외출)

TRANG CHÍNH THỨC:

Daum Café

Facebook

Homepage

Youtube

Twitter / Instagram

Park Sungdo @ssungdo / ssungdo

Seo Youngho @seodambee

THÔNG TIN THÀNH VIÊN:

Tên / tên thật: Park Sung Do (Park Sung Do)

Tên (bằng mẫu tự tiếng Hàn): 박성도

Vị trí: Ca sỹ, Guitar

Ngày sinh: 27/04/1978

Quốc tịch: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Cân nặng: Đang cập nhật

Nhóm máu: Đang cập nhật

Nhóm nhỏ: Không có

Tên / tên thật: Seo Young Ho (Seo Young Ho)

Tên (bằng mẫu tự tiếng Hàn): 서영호

Vị trí: Keyboard, Ca sỹ

Ngày sinh: Đang cập nhật

Quốc tịch: Đang cập nhật

Chiều cao: Đang cập nhật

Cân nặng: Đang cập nhật

Nhóm máu: Đang cập nhật

Nhóm nhỏ: Không có

Theo kpopinfo114.wordpress.com

Loading...

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Jimin (BTS) điên lên vì tình yêu của V dành cho các thành viên trong “Hwarang”

Lee Bo Young làm bừng sáng một ngày của Jisung tại phim trường “Defendant”