in

Tổng hợp các Album của Nhóm nhạc Garion

Dưới đây là danh mục Who’s Who cho mỗi video quảng bá của Garion!

Không phát hành video nào

Dưới đây là danh sách đĩa nhạc đầy đủ của Garion

 • Garion (가리온)
 • Deep Rooted Tree (뿌리깊은 나무)
 • Under Ground (언더그라운드)
 • Not A Dry Pen (마르지 않는 펜)
 • Crappy Student (엉터리 학생)
 • Old Story (옛 이야기)
 • Like This (이렇게)
 • Recall (회상)
 • Time Traveler (시간의 여행자)
 • Lullaby (자장가)
 • Annual Zone (나이테)
 • Negative Margins (음의 여백)
 • Under Ground Remix (언더그라운드 리믹스)
 • Lullaby Remix (자장가 리믹스)
 • Garion (가리온) inst
 • Deep Rooted Tree (뿌리깊은 나무) inst
 • Under Ground (언더그라운드) inst
 • Not A Dry Pen (마르지 않는 펜) inst
 • Crappy Student (엉터리 학생) inst
 • Old Story (옛 이야기) inst
 • Like This (이렇게) inst
 • Recall (회상) inst
 • Time Traveler (시간의 여행자) inst
 • Lullaby (자장가) inst
 • Annual Zone (나이테) inst
 • Negative Margins (음의 여백) inst
 • Under Ground Remix (언더그라운드 리믹스) inst
 • Lullaby Remix (자장가 리믹스) inst

 • Mutu (무투 (武胎))
 • Secret Garden (비밀의 화원)
 • A Place Of Promise (약속의 장소) Single Ver.
 • Mutu (무투 (武胎)) inst
 • Secret Garden (비밀의 화원) inst
 • A Place Of Promise (약속의 장소) inst
 • Mutu (무투 (武胎)) Acappella
 • Secret Garden (비밀의 화원) Acappella
 • A Place Of Promise (약속의 장소) Acappella

 • Since That Day (그 날 이후)
 • Distance Rumors (소문의 거리)
 • Refers To Immortality (불멸을 말하며)
 • Since That Day (그 날 이후) inst
 • Refers To immortality (불멸을 말하며) inst
 • Since That Day (그 날 이후) Acappella
 • Distance Rumors (소문의 거리) Acappella
 • Refers To Immortality (불멸을 말하며) Acappella

 • However, Garion (다만, 가리온)
 • Place Of Promise (약속의 장소) Remastered Album Ver
 • To Live (산다는 게)
 • Pandemonium (복마전)
 • Seats (객석)
 • Sura Songs (수라의 노래)
 • Break Even (본전치기)
 • Youngsunwi (영순위)
 • Pangaea (판게아)
 • Alcohol Penny Deer (술 푼 사슴)
 • Since That Day (그 날 이후) Remastered Album Ver.
 • I Hope To (나는 소망한다)
 • Starfish (불가사리)
 • Life-Giving Water (생명수)
 • Increase The Sound (소리를 더 크게)
 • December 16 (12월 16일)
 • And Pray To The Galaxy (그리고 은하에 기도를)

False 2013 (거짓 2013)

 • So The Reason We Are Together 2013 (그래서 함께 하는 이유 2013)
 • Lie 2013 (거짓 2013)
 • Rakshasa (락샤사)
 • Monologue (독백)
 • PARADOX

 • So The Reason We Are Together 2013 (그래서 함께 하는 이유 2013) inst
 • Lie 2013 (거짓 2013) inst
 • Rakshasa (락샤사) inst
 • Monologue (독백) inst
 • PARADOX (inst)

 

Heritage

MUA NGAY!            iTunes

Story (이야이)

MUA NGAY!          iTunes

 

I Mean (그니까)

 

Go Go Go (가가가)

MUA NGAY!            iTunes

 

Taboo (금기어)

Theo: kpopinfo114

Loading...

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

ARMY đặt một quảng cáo hoành tráng ở Times Square nhân kỉ niệm 4 năm của BTS!

VAV tung video cho màn trở lại hè này